Obsah čísla 8/1993 ročník: 3

Z obsahu čísla 8 / 1993

Chovatelské stanice jinak
Chránění názvů chovatelských stanic
Chovatelský a zápisní řád ČMKU – návrh
Směrnice pro delegování rozhodčích
Řád pro jmenování rozhodčích
Řád pro udělování titulu Šampion práce (výkonu) ČR
Věčný problém poslušnost... ?!
Chronická onemocnění tenkého střeva
Racionální výživa psa
Speciální klubová výstava kníračů
Koncert pro čtyři tlapky – agility
Divocí příbuzní – pes hyenový
Belgičtí grifonci
MVP Intercanis Brno, 3. – 4. 7. 1993
Lvíček
Znáte kanaánského psa?
Páté mezinárodní sympozium záchranných psů
Psí garden party