Cvičit s dogou? Proč ne?

O tom, jak se  žije a především cvičí s impozantní německou dogou, jsme si povídali v aktuálním čísle 6 s Janou Širokou, jejíž Benjie je má složenou i nejvyšší obranářskou zkouškou SPr3!
Dozvíte se, jak vypadá každodenní soužití s psím obrem (a jeho slinami), jak se s ním cvičí, ale představíme vám i zkoušku SPr3 pohledem Jany Široké. "SPr3 je jednooddílová zkouška – obrana podle IGP3 (předtím IPO3). Pro složení této zkoušky jsme nejprve museli zvládnout základní zkoušku z poslušnosti – BH. Poté jsme mohli začít s obranou. Nejjednodušší je SPr1, následuje SPr2 a zkouškou nejvyšší a nejtěžší je SPr3. Tyto zkoušky se musí skládat postupně od nejnižšího stupně po ten nejvyšší. Obsahuje tyto cviky: Vyhledání figuranta (6 zástěn) – pes musí oběhnout šest zástěn a v té poslední označit figuranta. S tímto cvikem jsme měli trošku problém. Pes má velký tah na figuranta a na této zkoušce tedy všechny zástěny bohužel neoběhl a zamířil si to rovnou do té poslední, na figuranta. Musela jsem tedy počítat s bodovou ztrátou, není to však důvod k úplné diskvalifikaci."

"Vystavení a vyštěkání – nalezení figuranta pes označí výrazným a trvajícím štěkotem. Po pokynu rozhodčího psovod přichází k plentě, kde psa odvolá k noze. Při štěkání nesmí pes figuranta napadat. Při nácviku tohoto kroku jsme měli trošku problémy. Pes si je vědom své velikosti a občas figuranta napadne. Některým figurantům totiž není příjemné vyštěkání z očí do očí. U zkoušky to však Benjie zvládl velmi dobře a štěkal rád a s chutí bez jakéhokoliv náznaku napadení.

Pokus o útěk figuranta – figurant na pokyn psovoda odchází z plenty na určený bod. Poté následuje psovod se psem, kde je ve vzdálenosti asi 5-ti kroků pes odložen, má za úkol hlídat figuranta, a psovod odchází zpět do plenty. Následuje útěk figuranta, kdy je nutné, aby ho pes zadržel. Na pokyn rozhodčího se figurant zastaví a pes ho na pokyn psovoda musí pustit. Benjie figuranta v limitu zadržel pevným zákusem. V tréninku jsme řešili dlouhou dobu tyto zákusy, jelikož hodně překusoval. Kvůli své velikosti nemohl a neuměl správně dýchat nosem a z toho vznikaly překusy. S pouštěčkami problém nemá.

Obrana psa při hlídání – v této části je přepad psa, poté následuje boční boj, kdy pes musí vydržet dvě rány obuškem. Benjie tuhle část zvládl dobře, problém s tímto cvikem mají spíše figuranti, pro které není vůbec snadné, občas téměř nemožné utlačit vzpínajícího se 80kilového psa.

Zadní doprovod – po obraně při hlídání následuje cvik pouštění a zadní doprovod. U tohoto cviku jsme řešili neustálé předbíhání psa. Tento nedostatek odstraňujeme částečně až dodnes.
Přepadení psa při doprovodu – zadní doprovod je zakončen přepadením psa. Pes musí opět rychle a rázně zakročit. Benjie rychle a rázně zakročil.

Útok na psa z pohybu – psovod se psem odchází na druhou stranu cvičiště, kde na pokyn rozhodčího vypouští psa směrem k figurantovi, který vybíhá z plenty na osu postupu a výhružnými pohyby a křikem se snaží psa od zákusu odradit. Z tohoto cviku jsme odcházeli se ztrátou několika bodů kvůli menší razanci a rychlosti.

Obrana psa při hlídání – popsáno viz výše. Cvik se zakončuje bočním doprovodem k rozhodčímu, kde psovod předává figuranta. Tuto část jsme zvládli bez problému."

Kompletní rozhovor a nádherné fotografie najdete v Pes přítel člověka č. 6, který je posledních pár dní ještě v prodeji ??

Publikováno: 19.6.2019 14:13:32
Kategorie: Výcvik a sport
Rubrika: IPO